Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 8. Zmiana zawodników

8. Zmiana zawodników

Zmiana zawodników może nastąpić po dokonaniu zapisu w protokole i polega na opuszczeniu boiska przez zawodnika i wejściu na jego miejsce innego zawodnika (z wyjątkiem Libero). W celu dokonania zmiany konieczne jest uzyskanie zgody sędziów (procedura zmian, Przepis 16.5).

8.1 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZMIAN

8.1.1 Zespół może w jednym secie dokonać maksimum 6 zmian. Jeden lub więcej zawodników może być zmienionych w tym samym czasie.

8.1.2 Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie i może powrócić na boisko tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem boiska.

8.1.3 Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego zawodnika, którego zastąpił.

8.2 ZMIANA NARZUCONA

Zawodnik kontuzjowany (z wyjątkiem Libero – Przepis 20.3.3), który nie może dalej uczestniczyć w grze, musi być zmieniony regulaminowo. W przypadku niemożności takiej zmiany, zespół jest uprawniony do zmiany NARZUCONEJ, będącej poza ograniczeniami z Przepisu 8.1.

Zmiana narzucona oznacza, że dowolny zawodnik, który nie grał na boisku podczas zaistnienia kontuzji z wyjątkiem Libero oraz zastąpionego przez niego zawodnika może zmienić kontuzjowanego zawodnika. Zmieniony kontuzjowany zawodnik nie może powrócić do gry do końca spotkania. Zmiana narzucona nie może być zaliczana do zmian regulaminowych.

8.3 ZMIANA W NASTĘPSTWIE WYKLUCZENIA

Zawodnik WYKLUCZONY lub ZDYSKWALIFIKOWANY (Przepis 22.3.2 i 22.3.3) musi być zmieniony regulaminowo. Jeśli taka zmiana jest niemożliwa, zespół zostaje „ZDEKOMPLETOWANY” (Przepis 6.4.3 i 7.3.1.1).

8.4 ZMIANA NIEREGULAMINOWA

8.4.1 Zmiana jest nieregulaminowa jeśli przekracza ograniczenia przewidziane w Przepisie 8.1 (z wyjątkiem zmiany narzuconej, Przepis 8.2).

8.4.2 Jeśli zespół dokona zmiany nieregulaminowej a gra została wznowiona (Przepis 9.1) postępowanie jest następujące:

8.4.2.1 Zespół jest ukarany przegraniem akcji (Przepis 6.1.3).

8.4.2.2 Zmiana musi być skorygowana.

8.4.2.3 Punkty zdobyte w okresie trwania błędu przez zespół popełniający błąd są anulowane. Punkty zdobyte przez przeciwnika są zachowane.

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved