Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 6. Zdobycie punktu, wygranie kwarty i wygranie spotkania

6. Zdobycie punktu, wygranie kwarty i wygranie spotkania

6.1 ZDOBYCIE PUNKTU

6.1.1 Punkt

Zespół zdobywa punkt:

6.1.1.1 po udanym umieszczeniu piłki na boisku przeciwnika

6.1.1.2 kiedy przeciwny zespół popełni błąd

6.1.1.3 kiedy przeciwny zespół / zawodnik zostanie ukarany ostrzeżeniem

6.1.2 Błąd

Zespół popełnia błąd wykonując akcję niezgodną z Przepisami lub naruszając je w inny sposób.

Sędziowie oceniają błąd i określają konsekwencje zgodne z Przepisami

6.1.2.1 Jeśli kolejno popełnione są dwa lub więcej błędów, zaliczany jest tylko pierwszy z nich.

6.1.2.2 Jeśli równocześnie popełnione są dwa lub więcej błędów przez przeciwne zespoły, odgwizdywany jest OBUSTRONNY BŁĄD i akcja jest powtarzana.

6.1.3 Konsekwencje wygrania akcji

Akcja jest sekwencją odbić od momentu uderzenia piłki przez zagrywającego do momentu, gdy piłka jest poza grą.

6.1.3.1 Jeśli zagrywający zespół wygra akcję, zdobywa punkt i zagrywa dalej.

6.1.3.2 Jeśli odbierający zespół wygra akcję, zdobywa punkt i wykonuje następną zagrywkę.

6.2 WYGRANIE SETA

Seta (z wyjątkiem seta decydującego – 5-tego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.

W przypadku równości 24:24, gra jest kontynuowana aż do uzyskania różnicy dwóch punktów (26-24; 27-25; …).

6.3 WYGRANIE SPOTKANIA

6.3.1 Spotkanie wygrywa zespół, który wygra trzy sety.

6.3.2 W przypadku równości wygranych setów 2:2, decydującego seta (5-tego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 15 punktów z różnicą mnimum dwóch punktów. W przypadku równości 14:14, gra jest kontynuowana aż do uzyskania różnicy dwóch punktów (16-14; 17-15; …).

6.4 WALKOWER, ZESPÓŁ ZDEKOMPLETOWANY

6.4.1 Jeżeli zespół odmówi gry pomimo wezwania sędziego, przegrywa spotkanie wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie.

6.4.2 Zespół, który nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez podania właściwych powodów, przegrywa spotkanie walkowerem z wynikiem wymienionym w Przepisie 6.4.1.

6.4.3 Zespół ZDEKOMPLETOWANY w secie czy spotkaniu (Przepis 7.3.1.1) przegrywa seta lub spotkanie, Zespołowi przeciwnemu dopisuje się punkty brakujące do wygrania seta lub spotkania. Zespół zdekompletowany zachowuje zdobyte punkty i wygrane sety.

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved