Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 2. Siatka i Słupki

2. Siatka i Słupki

(Rysunek 3)

2.1 WYSOKOŚĆ SIATKI

2.1.1 Siatka umieszczona jest pionowo nad osią linii środkowej a jej górna krawędź znajduje się na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.

2.1.2 Wysokość siatki mierzona jest na środku pola gry. Na dwóch końcach siatki (nad liniami bocznymi) wysokość siatki musi być taka sama i nie może być większa niż 2 cm ponad wysokość przepisową.

Podczas rozgrywek krajowych wysokość siatki dla juniorek i juniorów jest taka sama jak odpowiednio dla seniorek i seniorów.

Podczas rozgrywek krajowych młodzików wysokość siatki wynosi 2,15 m dla młodziczek i 2,35 m dla młodzików.

2.2 STRUKTURA SIATKI

Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm. Szerokość siatki wynosi 1 m a długość od 9,5 do 10 m (z 25 do 50 cm po zew. stronach taśm bocznych). (Rysunek 3).

Górna i dolna części siatki obszyta jest po obu stronach białą płócienną taśmą, która tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawędź na całej długości. Na każdym końcu taśmy znajduje się otwór do przewleczenia linki służącej do naciągania siatki. Elastyczna linka naciągu wewnątrz taśmy zapewnia przywiązanie siatki do słupków i jej napięcie.

W dolnej części siatki linka przesuwa się wewnątrz oczek. Służy ona do przywiązania siatki do słupków i odpowiedniego napięcia dolnej części siatki.

2.3 TAŚMY BOCZNE

Pionowo nad liniami bocznymi umocowane są do siatki dwie białe taśmy boczne o długości l m i szerokości 5 cm każda. Obie taśmy boczne są częściami składowymi siatki.

2.4 ANTENKI

Antenka jest to elastyczny pręt o długości 1,80 m i średnicy 10 mm wykonany z włókna szklanego lub podobnego materiału.

Dwie antenki zamocowane są na zewnętrznych krawędziach taśm bocznych po przeciwnych stronach siatki (Rysunek 3).

Górna część antenki, wystająca 80 cm ponad siatkę, pomalowana jest w 10 cm szerokości paski o kontrastujących kolorach, zaleca się kolor biały i czerwony.

Antenki traktowane są jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia (Rysunek 5 i Przepis 11.1.1).

2.5 SŁUPKI

2.5.1 Słupki podtrzymujące siatkę osadzone są w podłożu w odległości od 0,50 – 1,00 m poza liniami bocznymi (Rysunek 3). Wysokość słupków wynosi 2,55 m i w miarę możliwości powinna być regulowana.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB, słupki podtrzymujące siatkę osadzone są w odległości 1 m, poza liniami bocznymi lub w innej odległości jeśli uzgodniono to z FIVB.

2.5.2 Słupki są zaokrąglone i gładkie, przytwierdzone do podłoża bez linek (odciągów). Wszystkie urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo dla zawodników powinny być wyeliminowane.

2.6 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wyposażenie dodatkowe określone jest w odrębnych przepisach FIVB.

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved