Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 7. Przygotowanie spotkania i struktura gry

7. Przygotowanie spotkania i struktura gry

7.1 LOSOWANIE

Przed spotkaniem sędzia pierwszy dokonuje losowania w celu określenia zespołu, który wykona pierwszą zagrywkę oraz stron boiska, na których zespoły będą grały w pierwszym secie.

Jeśli rozgrywany jest set decydujący sędzia pierwszy ponownie dokonuje losowania.

7.1.1 Losowanie dokonywane jest w obecności dwóch kapitanów zespołów.

7.1.2 Wygrywający losowanie wybiera:

BĄDŹ

7.1.2.1 Prawo do zagrywki lub też odbioru zagrywki;

LUB

7.1.2.2 Stronę boiska.

Przegrywający losowanie wybiera z pozostałych możliwości.

7.1.3 W przypadku rozgrzewki oddzielnie, zespół, który będzie pierwszy zagrywał, rozgrzewa się pierwszy przy siatce.

7.2 ROZGRZEWKA

7.2.1 Przed rozpoczęciem spotkania zespoły mogą rozgrzewać się przy siatce, każdy przez 3 minuty, o ile rozgrzewały się uprzednio na innym terenie, lub każdy przez 5 minut, jeśli takiej możliwości nie miały.

7.2.2 Jeśli obaj kapitanowie wyrażą zgodę na jednoczesną rozgrzewkę, dwa zespoły mogą rozgrzewać się przy siatce przez 6 lub 10 minut, zgodnie z Przepisem 7.2.1.

7.3 USTAWIENIE POCZĄTKOWE ZESPOŁU

7.3.1 W grze musi uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole. Porządek rotacji zawodników grających na boisku jest określony przez ustawienie początkowe zespołów. Porządek ten musi być zachowany w ciągu całego seta.

7.3.2 Przed rozpoczęciem każdego seta, trener musi przekazać kartkę z ustawieniem początkowym swojego zespołu. (patrz także Przepis 20.1.2) Całkowicie wypełniona i podpisana kartka przekazywana jest sędziemu drugiemu lub sekretarzowi.

7.3.3 Zawodnicy nie występujący w ustawieniu początkowym są zawodnikami rezerwowymi w tym secie.

7.3.4 Po dostarczeniu kartki z ustawieniem do sędziego drugiego lub sekretarza, nie może być dokonana żadna inna zmiana w ustawieniu zawodników niż zamiana regulaminowa.

7.3.5 Niezgodność pomiędzy zapisem na kartce z ustawieniem a ustawieniem na boisku:

7.3.5.1 Jeśli przed rozpoczęciem seta stwierdzona jest niezgodność w zapisie na kartce z ustawieniem zawodników na boisku, ustawienie to musi być skorygowane przed rozpoczęciem seta na zgodne z zapisanym na kartce, bez karania zespołu.

7.3.5.2 Jeśli przed rozpoczęciem seta jeden lub kilku zawodników znajdujących się na boisku nie jest wpisanych na kartce z ustawieniem tego seta, zawodnicy ci muszą być zastąpieni zgodnie z zapisem na kartce, bez karania zespołu.

7.3.5.3 Jednakże, jeśli trener zdecyduje się pozostawić na boisku zawodnika lub zawodników nie wpisanych na kartce, musi poprosić o dokonanie zmiany regulaminowej, która musi być wpisana do protokołu zawodów.

7.4 USTAWIENIE W CZASIE GRY

W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).

7.4.1 Pozycje zawodników numerowane są następująco:

7.4.1.1 Trzej zawodnicy znajdujący się wzdłuż siatki to zawodnicy linii ataku i zajmują oni miejsca: 4 (lewy ataku), 3 (środkowy ataku), 2 (prawy ataku).

7.4.1.2 Trzej pozostali zawodnicy są zawodnikami linii obrony i zajmują miejsca: 5 (lewy obrony), 6 (środkowy obrony) i 1 (prawy obrony).

7.4.2. Zależność pomiędzy pozycjami zawodników:

7.4.2.1 Każdy z zawodników linii obrony musi znajdować się dalej od siatki niż odpowiadający mu zawodnik linii ataku.

7.4.2.2 Zawodnicy linii ataku i obrony muszą znajdować się odpowiednio na pozycjach zgodnie z porządkiem określonym w Przepisie 7.4.1.

7.4.3 Ustawienie zawodników jest określone i sprawdzane przez kontakt stóp z podłożem według następujących zasad (Rysunek 4):

7.4.3.1 Co najmniej część stopy zawodnika linii ataku powinna znajdować się bliżej linii środkowej niż stopy odpowiadającego mu zawodnika linii obrony.

7.4.3.2 Co najmniej część stopy każdego zawodnika prawego (lewego) powinna być bliżej linii bocznej prawej (lewej) niż stopy zawodnika środkowego.

7.4.4 Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zajmować dowolną pozycję na swoim polu gry.

7.5 BŁĄD USTAWIENIA

7.5.1 Zespół popełnia błąd ustawienia, jeżeli którykolwiek z grających zawodników w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego nie zajmuje regulaminowej pozycji na boisku (Przepis 7.3 i 7.4).

7.5.2 Jeżeli zawodnik zagrywający popełni błąd zagrywki (Przepis 13.4 i 13.7.1) w momencie uderzenia piłki, błąd ten uważany jest jako pierwszy w stosunku do błędu ustawienia.

7.5.3 Jeśli po uderzeniu piłki zagrywka stanie się błędna (Przepis 13.7.2), karany jest błąd ustawienia.

7.5.4 Błąd ustawienia pociąga za sobą następujące konsekwencje:

7.5.4.1 Zespół przegrywa akcję (Przepis 6.1.3).

7.5.4.2 U stawienie jest skorygowane

7.5.4.3 Zawodnicy powracają na swoje prawidłowe pozycje.

7.6 ZMIANA POZYCJI ZAWODNIKÓW (ROTACJA)

7.6.1 Porządek rotacji określony jest przez ustawienie początkowe zespołów i kontrolowany jest w zakresie kolejności wykonywania zagrywki i ustawienia zawodników podczas seta.

7.6.2 Jeśli zespół odbierający zagrywkę zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, zawodnicy dokonują zmiany pozycji, przesuwając się o jedną pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zawodnik z pozycji 2 przechodzi na pozycję l, zawodnik z pozycji l przechodzi na pozycję 6, itd…

7.7 BŁĄD ROTACJI

7.7.1 Błąd rotacji powstaje gdy zagrywka nie jest wykonywana zgodnie z porządkiem rotacji (Przepis 7.6.1). Prowadzi to do następujących konsekwencji:

7.7.1.1 Zespół karany jest przegraniem akcji (Przepis 6.1.2).

7.7.1.2 Błędne ustawienie jest korygowane.

7.7.2 Sekretarz zawodów określa, w którym momencie powstał błąd. Wszystkie punkty zdobyte od momentu powstania błędu, przez zespół popełniający błąd są anulowane. Punkty zdobyte przez przeciwnika są zachowane.

Jeśli nie można ustalić momentu powstania błędu, zespół popełniający błąd powinien zostać ukarany jedynie przegraniem akcji.

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved