Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 1.Pole Gry

1.Pole Gry

(Rysunek 1a i Rysunek 1b oraz Rysunek 2)

Pole gry składa się z boiska do gry i wolnej przestrzeni. Powinno ono być prostokątne i symetryczne.

1.1 WYMIARY

Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym strefą wolną o szerokości co najmniej 3 m z każdej strony.

Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry, wolną od jakichkolwiek przeszkód. Wysokość wolnej przestrzeni powinna wynosić minimum 7 m mierząc od podłoża.

Podczas światowych zawodów FIVB szerokość wolnej strefy wynosi co najmniej 5 m poza liniami bocznymi i co najmniej 8 m poza liniami końcowymi. Wysokość wolnej przestrzeni wynosi co najmniej 12,5 m mierząc od podłoża.

1.2 POWIERZCHNIA BOISKA

1.2.1 Powierzchnia musi być płaska, pozioma i jednolita. Powierzchnia nie może stwarzać niebezpieczeństwa obrażeń zawodników. Zabrania się gry na powierzchniach szorstkich lub śliskich.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB, powierzchnia boiska musi być drewniana lub syntetyczna. Każdy rodzaj powierzchni powinien być uprzednio zatwierdzony przez FIVB.

1.2.2 W salach powierzchnia powinna być koloru jasnego.

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB linie powinny być koloru białego, a powierzchnie boiska i strefy wolnej muszą różnić się kolorami.

1.2.3 Spadek boiska na wolnym powietrzu w celu odprowadzenia wody nie może wynosić więcej niż 5 mm na jeden metr. Linie oznaczające boisko nie mogą być wykonane z materiałów trwałych.

1.3 LINIE BOISKA (Rysunek 1a i Rysunek 1b)

1.3.1 Wszystkie linie boiska mają szerokość 5 cm. Muszą one być koloru jasnego, kontrastującego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.

1.3.2 Linie ograniczające

Dwie linie boczne i dwie linie końcowe ograniczające boisko są wykreślone wewnątrz boiska.

1.3.3 Linia środkowa

Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m każde. Znajduje się ona pod siatką pomiędzy liniami bocznymi.

1.3.4 Linia ataku

Na każdej stronie pola gry, wyznaczone jest pole ataku, poprzez linię ataku, której zewnętrzna krawędź wykreślona jest 3 m od osi linii środkowej (Przepis 1.4.1)

Na boiskach, na których rozgrywane są światowe i oficjalne zawody FIVB, linia ataku przedłużona jest z obu stron poza liniami bocznymi linią przerywaną, złożoną z pięciu 15-to cm odcinków o szerokości 5 cm, odległych od siebie o 20 cm, które tworzą w ten sposób linię przerywaną o długości 1,75 m.

1.4 POLA BOISKA

1.4.1 Pole ataku

Na każdym polu gry, pole ataku ograniczone jest przez oś linii środkowej i zewnętrzny brzeg linii ataku.

Pole ataku przedłużone jest poza liniami bocznymi do końca wolnej strefy.

1.4.2 Pole zagrywki

Pole zagrywki o szerokości 9 m znajduje się poza każdą linią końcową (nie wchodzącą w skład tego pola). Pole zagrywki ograniczone jest po bokach przez dwie 15 cm linie, prostopadłe do linii końcowej i odległe od niej o 20 cm. Linie znajdują się na przedłużeniu linii bocznych. Obie linie są wewnątrz pola zagrywki. Głębokość pola zagrywki ograniczona jest szerokością wolnej strefy.

1.4.3 Pole zmian (strefa zmian)

Strefa zmian określona jest przez przedłużenie obu linii ataku w kierunku stolika sekretarza zawodów.

1.4.4 Pole rozgrzewki

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB pola rozgrzewki o wymiarach ok 3 m x 3 m znajdują się po stronie ławek, poza strefą wolną (Rysunek 1a i Rysunek 1b).

1.4.5 Pole kar

Pola kar o wymiarach około 1 x 1 m, wyposażone w dwa krzesła, znajdują się w strefie kontrolowanej przez komisję sędziowską za przedłużeniem linii końcowych (Rysunek 1a). Pola te mogą być oznaczone czerwoną linią o szerokości 5 cm.

1.5 TEMPERATURA

Minimalna temperatura nie może być niższa niż 10°C (50° F).

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB maksymalna temperatura w sali nie powinna przekraczać 25°C (77°F) oraz nie może być niższa niż 16°C (61°F).

1.6 OŚWIETLENIE

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB oświetlenie pola gry powinno wynosić od 1000 do 1500 luksów, mierzone na wysokosci 1 m od podłoża pola gry.

 

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved