Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa > 5. Osoby prowadzące zespół

5. Osoby prowadzące zespół

Kapitan i trener odpowiedzialni są za zachowanie i dyscyplinę członków swojego zespołu.

5.1 KAPITAN

5.1.1 PRZED SPOTKANIEM kapitan zespołu podpisuje protokół i reprezentuje swój zespół w losowaniu.

5.1.2 PODCZAS SPOTKANIA kapitan pełni swoją funkcję o ile znajduje się na boisku. W przypadku gdy kapitan nie uczestniczy w grze na boisku, trener lub sam kapitan wyznacza innego grającego zawodnika, z wyjątkiem Libero, do pełnienia funkcji kapitana. Tak wyznaczony kapitan pełni swoją funkcję do czasu, gdy nie zejdzie z boiska w wyniku zmiany, powróci do gry kapitan oznaczony w protokole lub skończy się set.

W czasie, gdy piłka jest poza grą, do rozmowy z sędziami upoważniony jest wyłącznie kapitan.

5.1.2.1 W celu wyjaśnienia, zastosowania lub interpretacji przepisów, może on przekazać sędziemu prośby czy pytania stawiane przez swoich kolegów z zespołu. Jeśli wyjaśnienie nie zadowala go, powinien natychmiast zgłosić sędziemu pierwszemu reklamację z prośbą o wpisanie po zakończeniu spotkania oficjalnego protestu do protokołu zawodów (Przepis 23.2.4).

5.1.2.2 W celu wyrażenia zgody na:

a) zmianę ubioru,

b) sprawdzenie ustawienia zespołów,

c) sprawdzenie powierzchni boiska, sprawdzenie siatki, piłki, itp…

5.1.2.3 W celu uzyskania przerwy regulaminowej lub zmiany zawodników (Przepisy 16.2.1, 8).

5.1.3 PO SPOTKANIU kapitan zespołu:

5.1.3.1 Dziękuje sędziom i podpisuje protokół w celu zatwierdzenia wyniku.

5.1.3.2 Może potwierdzić (kapitan lub zawodnik pełniący funkcję kapitana) w protokole reklamację dotyczącą spraw zgłoszonych sędziemu pierwszemu w trakcie spotkania jako oficjalny protest (Przepis 5.1.2.1).

5.2 TRENER

5.2.1 Podczas spotkania trener spoza boiska kieruje grą swojego zespołu. Trener ustala ustawienie początkowe zespołu, wprowadza zmiany zawodników i bierze przerwy w celu udzielenia zawodnikom instrukcji. Wykonując powyższe funkcje trener zwraca się do sędziego drugiego, który jest jego łącznikiem z komisją sędziowską.

5.2.2 PRZED SPOTKANIEM trener wpisuje lub sprawdza nazwiska i numery swoich zawodników, wpisane do protokołu i podpisuje go.

5.2.3 PODCZAS SPOTKANIA trener:

5.2.3.1 Przed każdym setem wręcza sekretarzowi lub sędziemu drugiemu wypełnioną i podpisaną kartkę (kartki) z ustawieniem zespołu.

5.2.3.2 Siedzi na ławce zespołu najbliżej sekretarza zawodów, może ją jednak chwilowo opuszczać.

5.2.3.3 Prosi o przerwy na odpoczynek i zmianę zawodników.(Przepisy 16.4, 8)

5.2.3.4 Może jak i inni członkowie zespołu udzielać rad grającym zawodnikom. Trener może także udzielać rad stojąc lub chodząc w wolnej strefie naprzeciw swojej ławki od przedłużenia linii ataku, aż do pola rozgrzewki, pod warunkiem, że nie przeszkadza to i nie opóźnia gry.

5.3 ASYSTENT TRENERA

5.3.1 Asystent trenera siedzi na ławce zespołu, bez prawa interweniowania.

5.3.2 W przypadku konieczności opuszczenia zespołu przez trenera, asystent trenera może przejąć jego funkcje, na prośbę kapitana zespołu i za zgodą sędziego pierwszego.

 

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved