Strefa Koszykówki
Strona Główna > Dla Kibica > Przepisy > Przepisy: siatkówka halowa

Przepisy: siatkówka halowa

CHARAKTERYSTYKA GRY

CZĘŚĆ I

GRA

Rozdział Pierwszy

Pole gry i jego wyposażenie

1. Pole gry 
1.1 Wymiary
1.2 Powierzchnia boiska
1.3 Linie boiska
1.4 Pola boiska
1.5 Temperatura
1.6 Oświetlenie

2. Siatka i słupki 
2.1 Wysokość siatki
2.2 Struktura siatki
2.3 Taśmy boczne
2.4 Antenki
2.5 Słupki
2.6 Wyposażenie dodatkowe

3. Piłki 
3.1 Charakterystyka
3.2 Podobieństwo piłek
3.3 Używanie trzech piłek

Rozdział Drugi

Uczestnicy zawodów

4. Zespoły 
4.1 Skład zespołu
4.2 Rozmieszczenie zespołu
4.3 Ubiór i wyposażenie zespołu
4.4 Zmiany ubioru
4.5 Zabronione przedmioty

5. Osoby prowadzące zespół 
5.1 Kapitan
5.2 Trener
5.3 Asystent trenera

Rozdział Trzeci

Struktura gry

6. Zdobycie punktu, wygranie seta i wygranie spotkania 
6.1 Zdobycie punktu
6.2 Wygranie seta
6.3 Wygranie spotkania
6.4 Walkower, zespół zdekompletowany

7. Przygotowanie spotkania i struktura gry 
7.1 Losowanie
7.2 Rozgrzewka
7.3 Ustawienie początkowe zespołu
7.4 Ustawienie w czasie gry
7.5 Błąd ustawienia
7.6 Zmiana pozycji zawodników (rotacja)
7.7 Błąd rotacji

8. Zmiana zawodników 
8.1 Ograniczenia dotyczące zmian
8.2 Zmiana narzucona
8.3 Zmiana w następstwie wykluczenia
8.4 Zmiana nieregulaminowa

Rozdział Czwarty

Przebieg Gry

9. Sytuacje w grze
9.1 Piłka w grze
9.2 Piłka poza grą
9.3 Piłka w boisku
9.4 Piłka autowa

10. Odbicie piłki
10.1 Odbicia piłki przez zespół
10.2 Charakterystyka odbicia piłki
10.3 Błędy odbicia piłki

11. Piłka przy siatce
11.1 Przejście piłki nad siatką
11.2 Piłka dotykająca siatki
11.3 Piłka w siatce

12. Zawodnik przy siatce
12.1 Sięganie nad siatką na przeciwną stronę
12.2 Przejście pod siatką
12.3 Kontakt z siatką
12.4 Błędy zawodnika przy siatce

13. Zagrywka
13.1 Pierwsza zagrywka w secie
13.2 Kolejność zagrywek
13.3 Zezwolenie na wykonanie zagrywki
13.4 Wykonanie zagrywki
13.5 Zasłona
13.6 Błędy podczas wykonywania zagrywki
13.7 Błędy po wykonaniu zagrywki i błędy ustawienia

14. Atak
14.1 Atak
14.2 Ograniczenia dotyczące ataku
14.3 Błędy ataku

15. Blok
15.1 Blokowanie
15.2 Dotknięcie piłki w bloku
15.3 Blokowanie po stronie przeciwnika
15.4 Blok i kolejne odbicia zespołu
15.5 Blokowanie zagrywki
15.6 Błędy bloku

Rozdział Piąty

Przerwy i Opóźnianie Gry

16. Regulaminowe przerwy w grze
16.1 Ilość przerw regulaminowych
16.2 Prośba o przerwę regulaminową
16.3 Sekwencje przerw
16.4 Przerwy na odpoczynek i przerwy techniczne
16.5 Zmiana zawodnika
16.6 Prośby nieuzasadnione

17. Opóźnianie gry
17.1 Rodzaje opóźnień gry
17.2 Sankcje za opóźnianie gry

18. Wyjątkowe przerwy w grze
18.1 Kontuzja
18.2 Zewnętrzne zdarzenie wpływające na grę
18.3 Przedłużające się przerwy w grze

19. Przerwy między setami i zmiana stron boiska
19.1 Przerwy między setami
19.2 Zmiana stron boiska

Rozdział Szósty

Zawodnik LIBERO

20. Zawodnik LIBERO
20.1 Wyznaczenie zawodnika LIBERO
20.2 Wyposażenie
20.3 Akcje dozwolone dla LIBERO

Rozdział Siódmy

Zachowanie uczestników zawodów

21. Wymagania dotyczące zachowania
21.1 Zachowanie sportowe
21.2 Fair-play

22. Niewłaściwe zachowanie i sankcje
22.1 Niewłaściwe zachowanie nie podlegające sankcjom
22.2 Niewłaściwe zachowanie odlegające sankcjom
22.3 Skala sankcji
22.4 Stosowanie sankcji za niewłaściwe zachowanie
22.5 Niewłaściwe zachowanie przed i między setami
22.6 Kartki do sygnalizowania sankcji

CZĘŚĆ II

SĘDZIOWIE, ICH OBOWIĄZKI I OFICJALNA SYGNALIZACJA

23. Komisja sędziowska i sposób sędziowania
23.1 Skład komisji sędziowskiej
23.2 Sposób sędziowania

24. Sędzia pierwszy
24.1 Miejsce sędziego
24.2 Uprawnienia
24.3 Obowiązki

25. Sędzia drugi
25.1 Miejsce sędziego
25.2 Uprawnienia
25.3 Obowiązki

26. Sekretarz
26.1 Miejsce sekretarza
26.2 Obowiązki

27. Sędziowie liniowi
27.1 Miejsce sędziów liniowych
27.2 Obowiązki

28. Oficjalna sygnalizacja
28.1 Oficjalna sygnalizacja sędziów
28.2 Oficjalna sygnalizacja sędziów liniowych

CZĘŚĆ III

– Rysunki i tabele
– Ceremoniał gry w piłkę siatkową

Copyrights 2015-2021 Strefa Koszykówki All rights reserved